PROBLEM TEMELLİ MÜHENDİSLİK ÖĞRETİMİ İÇİN SANAL ŞEHİR ORTAMI

Oyunu İndirin

Özet

PISA ve TIMMS gibi uluslararası çalışmalar da gösteriyor ki Avrupa’daki lise öğrencileri Matematik ve Fen derslerinde zorluk yaşıyor. Bu zorluklar öğrencileri Mühendislik gibi teknik akademik alanları seçmekten korkutuyor. Aslında yaşanan zorlukların sebebi öğrencilerin daha az yetenekli olması değil; uygulanan yanlış eğitim stratejileri. Bu neslin “internet nesli” ve “dijital çocuklar” olduklarını unutmamalıyız. Yeni nesil, teknolojiyle çevrelenmiş, bilgiye hızlı erişen, anında yanıt ve geri bildirim uman ve öğrenme sırasında aktif olmak isteyen bir nesil.

Problem temelli öğrenme öğrencilerin genellikle gerçek hayattan alınan örnekler üzerinde problem çözme sürecine katılarak yeteneklerini geliştirdikleri aktif, öğrenci merkezli bir eğitim pedagojisidir. Mühendislik alanı problem temelli öğrenmenin geçerli bir alternatif olduğu ve öğrencilerin eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme, problem çözme, grup çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde ciddi faydaların sağlandığı bir alandır. Zihinsel ve fiziksel simülasyon içerip, pratik becerileri geliştirdikleri için oyun ve simülasyonlar eğitimde kullanılabilir. Bunlar oyuncuyu karar verme, seçim yapma, önceliklerini tanımlama ve problem çözmeye zorlar.

eCITY projesinin ana amacı Problem Temelli Öğrenme metodunun mühendislik okullarına entegre edilmesini ve bu okullarda sürekli kullanılmasını ve aynı zamanda ortaöğretim öğrencilerinin Mühendisliğe ilgisini arttırmayı sağlayacak, çevrimiçi, işbirliğine dayanan bir şehir geliştirme simülasyon motoru (Simcity gibi) tasarlamak ve geliştirmektir.

Ecity Yunanistan ve Türkiye için resmi bir eğitim yazılımı ve Scientix Avrupa Portal mevcuttur.

Çıktıları

eCITY projesinin ana amacı Problem Temelli Öğrenme metodunun entegrasyon ve sürekli kullanımını sağlayacak çevrimiçi ve işbirliğine dayanan bir Sanal Öğrenme Ortamı (VLE) için platform tasarlamak ve geliştirmektir. Platform liseler, meslek liseleri ve mühendislik fakülteleri tarafından işbirliği içerisinde kullanılacaktır.

Ecity’nin Problem Temelli Sanal Öğrenme Ortamının özellikle sanal şehirde bulunacak problemlerin doğası ve karmaşıklığına bağlı olarak genel ve uyarıcı bir ortam olması beklenmektedir. Platform ayrıca bir topluluğa ait olma duygusunu, akran yardımlaşmasını ve problem çözmedeki saygınlık basamaklarını içeren ve başarı sıralarını gösteren ilave bir ödüllendirme sistemi kullanacaktır (platform sağlıklı rekabeti özendirecektir). Öğrencinin katkıları kayıt altında tutulacak - başka bir deyişle öğrencinin çalışmaları “ölümsüz” hale gelecektir - oyunun başlangıcından itibaren bütün kullanıcılar tarafından erişilebilecek ve algılanma güdüsü öğrenciler için ayrı bir motivasyon mekanizması oluşturacaktır.

Platform problem çözme temelli, açık bir pedagojik metodolojiyle bütünleştirilecek fakat asıl vurgu teknoloji üzerinde değil öğrenme sürecinde olacaktır. Problemler veya zorluklar platforma ev ödevi, grup çalışması, müfredat aktiviteleri, müfredat dışı yarışmalar, büyük veya küçük projeler gibi şekillerde yüklenebilecektir. Problem temelli öğrenme çeşitli şekillerde uygulanabileceğinden fazla zorluk çıkarmadan var olan yapılarla bütünleştirilebilir. Problemler farklı zaman ve çalışma programlarına formatlanabildiğinden müfredat organizasyonunun değiştirilmesi gerekli değildir.

Sonuçlar

Projenin somut sonuçları şunlar olacaktır:

 • Çevrimiçi, işbirliğine dayanan, destekleyici bir simülasyon platformu şehir geliştirme simulatör motoru temelinde kurulacaktır. Bu problem temelli öğrenme ortamı gerçek durumları taklit eden ve çok özel durumlar için pratik eğitim sağlayan eğlenceli ve dinamik bir oyun vasıtasıyla kişiler arasında öğrenmenin kolaylıkla transfer edilmesi için tasarlanmıştır. Diğer mühendislik kurumları ve liseler tarafından proje sırasında ve sonrasında ücretsiz olarak kullanılabilecektir.
 • 8 hâlihazırda var olan problem seti, platform kurulumları ve pedagojik kılavuzları ücretsiz olarak kullanılacaktır. Bu problemler, örneğin ortakların şehirlerindeki gerçek durumlarını yansıtmak üzere değiştirilebilecek ve özelleştirilebilecektir.
 • Sağlaması yapılmış pedagojik yöntem eCity platformunun diğer mühendislik okulları tarafından kullanımı için çoğaltılabilecektir. Aslında bu yöntem iki farklı tamamlayıcı yaklaşımdan oluşmaktadır.
  • Bir tarafta yeni zorluk ve problemleri mühendislik öğrencilerinin kendisi geliştirecektir. Bu şekilde yüksek öğrenimde öğrendikleri kavramları direk olarak uygulayacaklardır.
  • Diğer tarafta projede geliştirilen problemleri ve yeni problemleri lise/meslek lisesi öğrencilerinin yardımıyla çözeceklerdir. Bunu yaparak mühendisliğin öğrenilmesini sağlayacaklar fakat ayrıca liderlik, grup çalışması ve işbirliği gibi diğer becerileri de geliştireceklerdir.
 • Motivasyon sağlayan bir yöntem, orta öğretim ve meslek liselerinde kullanılarak eCity platformunun öğrencilerin mühendisliğe karşı ilgi ve güdülenmesini arttırarak tamamlayıcı bir etkinlik olarak kullanılacaktır.

Ortaklar

 • Instituto Superior de Engenharia do Porto
 • University of Thessaly
 • University of Vigo
 • Fondazione Ikaros
 • Virtual Campus Lda.
 • Ayas Naime Ali Karatas Cok Programli Lisesi
 • University of Valencia

İrtibat

Projeyle ilgili sorularınız veya aktarmak istediğiniz fikirleriniz olursa lütfen irtibat kurmak için aşağıdaki formu kullanın: